Rury stalowe – produkcja i zastosowanie

rury stalowe ułożone

Rury stalowe to najczęściej wykorzystywany produkt, wytwarzany przez przemysł stalowy. Do najważniejszych i najczęstszych zastosowań rur stalowych zaliczyć należy podziemny transport wody, gazu oraz ropy naftowej.


W artykule: jak powstają rury stalowe? / rury ze szwem i bezszwowe / rury ze stali nierdzewnej / rury stalowe konstrukcyjne / elementy wyposażenia i infrastruktury / zastosowania przemysłowe / jak ciąć rury stalowe?


Materiały, cechy konstrukcyjne oraz metody produkcji rur stalowych rozwijały się i zmieniały w zależności od sposobów zastosowania.

Jak powstają rury stalowe?

Do produkcji rur wykorzystany może zostać prawie każdy rodzaj materiału. Jednak z uwagi na duże znaczenie transportowanych surowców, stopy metali stały się jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów do produkcji rur.

Stal posiada właściwości chemiczne i mechaniczne, umożliwiające zastosowanie rur nawet w ekstremalnych warunkach. Rury stalowe mogą być produkowane z różnych gatunków stali różnymi metodami produkcji.

Zarówno materiał wykonania jak i proces produkcji dostosowywane są do konkretnego zastosowania.

Uzyskanie odpowiedniej jakości stali to pierwszy i najważniejszy etap produkcji. Stal surowa powstaje w hutach. Topienie surowców następuje w specjalnych piecach. Celem uzyskania odpowiedniego składu stali, na tym etapie dodawane są również wymagane pierwiastki oraz usuwane zanieczyszczenia.

Rury ze szwem i bezszwowe

Rury dzielone są na dwie podstawowe grupy. Zgodnie z metodami produkcji, są to rury ze szwem oraz rury bezszwowe.

Zasadnicza różnica polega na tym, iż rury bezszwowe formowane są jednoetapowo podczas walcowania, z kolei rury ze szwem po procesie walcowania są spawane.

Najważniejszą zaletą rur bezszwowych jest fakt, iż mogą posiadać one grube ścianki (rury grubościenne). Ponieważ nie posiadają szwu spawalniczego, mają lepsze właściwości mechaniczne i cechuje je większa odporność na korozję.

Rury ze szwem powstają poprzez spawanie stalowej płyty, zwiniętej uprzednio w kształt rurowy. Główną zaletą rur ze szwem są niższe koszty i krótszy czas produkcji.


Zobacz: Rury stalowe z demontażu na sprzedaż


Rury ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna zawiera około 10-20% zawartość chromu. Dodatek chromu służy nadaniu stali właściwości nierdzewnych. Do produkcji rur nierdzewnych wykorzystywana jest stal o oznaczeniach 304/304L i 316/316L.

Rury ze stali nierdzewnej znajdują zastosowanie w szczególnie trudnych i wymagających warunkach, gdzie odporność na korozję i wysoka wytrzymałość mają kluczowe znaczenie. Do takich zastosowań zaliczyć należy przemysł morski, oczyszczanie wody, medycynę oraz przemysł naftowy i gazowy.

Rury stalowe konstrukcyjne

W budownictwie rury stalowe często wykorzystywane są dla wzmocnienia fundamentów wysokich budynków. W tym celu, jeszcze przed wylaniem fundamentu, rury wbijane są głęboko w ziemię. Powstają w ten sposób tzw. pale nośne.

Proces ten pozwala znacząco zwiększyć stabilność budynku, na niepewnym podłożu.

Elementy wyposażenia i infrastruktury

Jednym z najczęstszych zastosowań rur stalowych są wszelkiego rodzaju poręcze na schodach, balkonach, ulicach. Rury stalowe wykorzystywane są również do produkcji słupków bezpieczeństwa, służących odgradzaniu wybranych obszarów od ruchu pojazdów.

Do popularnych w ostatnim czasie zastosowań rur stalowych zaliczyć należy również wszelkiego rodzaju stojaki na rowery.

Zastosowania przemysłowe

Uwagi na wysoką odporność na korozję rury stalowe często są wykorzystywane we wszelkiego rodzaju zakładach produkcyjnych, halach magazynowych itp. Rury stalowe są również często wykorzystane do transportu wszelkiego rodzaju cieczy lub gazów z różnych obszarów dużego obiektu przemysłowego. W tym celu buduje się wielokilometrowe rurociągi o różnych średnicach.

Przemysł stoczniowy

Wyroby ze stali są szeroko stosowane w procesie budowy statków. Rury stalowe w przemyśle stoczniowym wykorzystywane są w produkcji wszelkiego rodzaju kotłów, przegrzewaczy i systemów ciśnieniowych statków.

Przemysł włókienniczy

W przemyśle włókienniczym, rury stalowe wykorzystywane są do produkcji różnych elementów tj. przędzarki, mieszarki, zgrzeblarki czy nawijarki.

Rolnictwo

Rury stalowe posiadają wiele zastosowań również w rolnictwie. Wykorzystywane są one szeroko w systemach nawadniania pól, w procesie nawożenia, czy w silnikach ciągników.

Jak ciąć rury stalowe?

Cięcie rur stalowych odbywa się zazwyczaj przy wykorzystaniu 3 metod i narzędzi.

Narzędzie do cięcia rur

Na rynku dostępnych jest obecnie wiele narzędzi, służących do precyzyjnego cięcia rur. Dostępne są zarówno ręczne obcinarki rur, jak również obcinarki akumulatorowe oraz gilotyny do rur.

Wybór odpowiedniego narzędzia powinien być dostosowany przede wszystkim grubości ścianki rury.

Wykorzystanie narzędzia do cięcia rur powinno przebiegać w następujący sposób:

  1. Dokonanie dokładnych pomiarów i oznaczenie miejsc cięcia na rurze.
  2. Umieszczenie rury w narzędziu tnącym i dokładne dokręcenie.
  3. Po przecięciu rury należy spiłować wewnętrzną krawędź, aby usunąć powstałe podczas cięcia zadziory.

Szlifierka kątowa

Zastosowanie szlifierki kątowej jest szczególnie wygodne w sytuacji, kiedy następuje potrzeba usunięcia rury w ciasnej przestrzeni.

Z uwagi na duże ryzyko odprysków podczas cięcia rur przy pomocy szlifierki kątowej, bezwzględnie używać należy okularów ochronnych i rękawic.

Dobierając tarczę tnącą do cięcia rur salowych, warto wybrać ostrza z mniejszymi zębami.

Cięcie rur stalowych szlifierką kątową:

  1. Użycie sprzętu ochronnego (okulary, rękawice, słuchawki ochronne).
  2. Pomiary i zaznaczenie na rurze miejsc cięcia
  3. Rozpędzenie ostrza przed stykiem z obrabianym materiałem.
  4. Wykonanie cięcia rury płynnym, jednostajnym ruchem.

Ręczna piła do metalu

Piłka ręczna nie jest najlepszym i najbardziej precyzyjnym narzędziem. Jest jednak narzędziem, najczęściej występującym w podręcznym zestawie narzędzi.

Cięcie rur ręczną piłą do metalu:

  1. Przed przystąpieniem do cięcia należy dobrze unieruchomić rurę. W przeciwnym razie ruch piły może spowodować zmianę pozycji rury.
  2. Cięcie piłą ręczną zajmuje więcej czasu, w porównaniu z wykorzystaniem elektronarzędzi lub narzędzi dedykowanych. Cięcie wykonywać należy poprzez stały, niezbyt silny docisk.
  3. Po wykonaniu cięcia konieczne będzie obrobienie krawędzi cięcia. Piłowanie krawędzi rury wykonać można wykorzystując metalowy pilnik lub papier ścierny.

Zestaw do cięcia gazowego

Zestaw do cięcia gazowego używany jest do cięcia na odcinki transportowe demontowanych elementów.

Cięcie rur palnikiem gazowym:

Przed przystąpeieniem do prac należy usunąć z miejsca pracy wszystkich łatwopalnych elementów oraz zabezpieczyć podstawowy sprzęt ppoż taki jak: hydronetka, gaśnica, koc gaśniczy.
Cięcie palnikiem jest efektywniejsze niż używanie ręcznej piły do metalu, czy szlifierki.