Informacje:

W wyniku likwidacji wszelkiego typu instalacji energetycznych i przemysłowych pozyskujemy rury stalowe przeznaczone do ponownego użytku.

  • Rury stalowe w zakresie średnic od 108 do 2420 mm;

  • Rury stalowe grubościenne;

Materiały z odzysku sprzedajemy bezpośrednio z placu rozbiórki.