Informacje:

W procesie likwidacji wszelkiego typu konstrukcji stalowych i obiektów inżynieryjnych pozyskujemy materiały przeznaczone do ponownego użytku a w tym:

  • Kształtowniki stalowe o różnych przekrojach i długościach;

  • Blachy stalowe o rożnych grubościach i formatach;

Materiały z odzysku sprzedajemy bezpośrednio z placu rozbiórki.