ECO Kutno Sp. z o.o.

Niniejszym potwierdzamy, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak, 40-106 Katowice, ul. Studzienna 2/6, dokonała na zlecenie ECO Kutno SP. z o.o.

ZOBACZ

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL W GORZOWIE WLKP

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. udziela referencji firmie…

ZOBACZ

KGHM POLSKA MIEDŹ

KGHM Polska Miedź Oddział Huta Miedzi „Głogów” niniejszym potwierdza, że firma….

ZOBACZ

ENERGETYKA CIESZYŃSKA

Potwierdzamy, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak mieszcząca się w Katowicach przy ulicy Studziennej 2/6 w okresie od października 2021 do stycznia 2022 wykonała w ramach umowy…

ZOBACZ

ROVERPOL

Niniejszym zaświadczam, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w ul. Studzienna 2/6, 40-106 Katowice świadczyła na rzecz Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebigu Trasy….

ZOBACZ

MASFROST

W okresie od dnia 21.12 do 29.01.21 firma FHU JDK Bartosz Jedynak wykonała na nasze zlecenie rozbiórkę hali magazynowej…

ZOBACZ

PERN S.A.

Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul. Studziennej była wykonawcą prac projektowych i rozbiórkowych w ramach zadania pn.: „Dezinwestycje w Bazie Paliw nr 8 w Jastrowiu z podziałem na 6 części”…

ZOBACZ

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni
Zespół Dolna Odra

Firma FHU JDK Bartosz Jedynak zrealizowała na terenie  GK PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra , Elektrociepłownia Szczecin w okresie od 26.07.2018 do 01.08.2019 zadanie pn. „Demontaż elektrofiltru K41 wraz z urządzeniami pomocniczymi na terenie EC Szczecin”

ZOBACZ

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE”

Roboty wykonane przez firmę FHU JDK Bartosz Jedynak zostały ukończone terminowo i profesjonalnie, zgodnie z warunkami umowy, zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami przepisów bezpieczeństwa i zasad poruszania się po terenie zastrzeżonym Lotniska Chopina…

ZOBACZ

RAFAKO S.A.

W imieniu RAFAKO Grupa PBG potwierdzam, że w okresie od 23-go lipca do 05-go listopada 2018 roku firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul Studziennej 2/6 wykonała na nasze zlecenie roboty demontażowe na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. …

ZOBACZ

RAMB Sp. z o.o.

Realizaując zadania wykonano prace w następjących obszarach: Rozbiórka stalowo – żelbetowych przęseł galerii przenośników o rozpiętości 30,5 do 49 metrów i wadze od 220 do 350 ton posadowionych na wysokości od ośmiu do dziesięciu metrów…

ZOBACZ

ENESTA

Rekomendujemy firmę FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul. Studziennej 2/6 jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę robót rozbiórkowych…

ZOBACZ

PGNiG S.A.
Zakres zleconych prac wykonano terminowo i rzetelnie ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo ludzi i mienia. Polecamy firmę FHU JDK Bartosz Jedynak jako solidnego wykonawcę…

ZOBACZ

CELMA INDUKTA Spółka Akcyjna
Zaświadczamy że firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul Studziennej 2/6 do września 2016 r wykonała na nasze zlecenie…

ZOBACZ

BUDIMET

Z pełnym przekonaniem potwierdzam profesjonalizm pracowników oraz rekomenduję
firmę FHU JDK Bartosz Jedynak jako solidnego wykonawcę w zakresie oferowanych usług sprzętowych…

ZOBACZ

PULSAR

Rekomenduję firmę FHU JDK Bartosz Jedynak mieszczącą się w Katowicach przy ulicy Studziennej 2/6 w Katowicach jako solidnego wykonawcę w zakresie oferowanych usług sprzętowych…

ZOBACZ

PRO-MAR Marek Mastelarz

W okresie od 12 do 22 grudnia 2017 roku firma FHU JDK Bartosz Jedynak zrealizowała na nasze zlecenie zadanie polegające na likwidacji zespołu pięciu kominów wentylacyjnych wydziału malarni byłej fabryki Bumar – Fadroma S.A….

ZOBACZ

I4tech sp. z o.o.
Oświadczamy , ze firma FHU JDK Bartosz Jedynak to profesjonalny i solidny kontrahent. Wykonawca zakończył prace w wyznaczonym terminie oraz wykazał się potencjałem technicznym oraz ludzkim niezbędnym do wykonywania tego typu zleceń.

ZOBACZ

GWDA spółka z o.o.
Niniejszym listem referencyjnym potwierdzamy, że Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul Studziennej 2/6 w okresie od 04-05-2016 do 20-06-2016 wykonała na nasze zlecenie prace demontażowe w ramach zadania pn. „Wykonanie rozbiórki nieczynnych rurociągów stalowych na terenie dawnych pól irygacyjnych w pobliżu ulicy Walki Młodych w Pile”.
Przedmiotowe rurociągi były w całości ułożone pod ziemią…

ZOBACZ

SPEC-BRUK
Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul Studziennej 2/6 w okresie od 24-go do 31-go października 2011 r wykonała na nasze zlecenie likwidację wieży zegarowej na terenie stadionu „Górnika” w Zabrzu przy ulicy Roosevelta…

ZOBACZ

PGNiG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Centrala Spółki w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka nr 25, Biuro Majątku potwierdza że Firma FHU JDK Bartosz Jedynak w Katowicach przy ul Studziennej 2/6 wykonywała w terminie od kwietnia 2011 roku do sierpnia 2011 roku zadanie…

ZOBACZ

Nadleśnictwo Sława Śląska
Nadleśnictwo Sława Śląska zaświadcza, że Firma FHU JDK Bartosz Jedynak ul Studzienna 2/6, 40-106 Katowice wykonywała dla naszej jednostki następujące zamówienie: „Przebudowa leśnej dostrzegalni ppoż. Sabinówka” o wysokości h-33m obejmujące…

ZOBACZ

Zofstal
P.W ZOF-STAL Wojciech Wójcik niniejszym potwierdza, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak mieszcząca się w Katowicach przy ulicy Studziennej 2/6 wykonała na nasze zlecenie demontaż dwóch kominów stalowych o wysokości H-30 m i średnicy 1620 mm każdy…

ZOBACZ

Stena Recykling Sp. z o.o.
Mamy przyjemność zarekomendować firmę FHU JDK Bartosz Jedynak jako rzetelnego i solidnego partnera biznesowego.
Przez cały okres naszej współpracy firma wywiązała się ze wszystkich zobowiązań bez zastrzeżeń…

ZOBACZ

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

FIRMA FHU JDK Bartosz Jedynak wykonała dla nas w terminie od 11.12.2020 do 03.03.2021 r. roboty polegające na…

ZOBACZ

Montostal Sp. z o.o.

FIRMA FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul. Studziennej 2/6 w okresie 10.2020 – 02.2021 wykonała na nasze zlecenie…

ZOBACZ

SPEDCONT

Informujemy, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ulicy Studziennej 2/6 w terminie 12-13.02.2022 wykonała na nasze zlecenie demontaż…

ZOBACZ

AKSON – 1 JAROSŁAW WEZNEROWICZ

W terminie 14.12 – 31.12.2020 r. firma FHU JDK Bartosz Jedynak wykonała na nasze zlecenie rozbiórkę stalowej wiaty wraz ze znajdującą się w jej wnętrzu instalacją…

ZOBACZ

WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT

Nieniejszym potwierdzamy, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul. Studziennej 2/6 w okresie od 09.2020 do 10.2020 wykonała na nasze zlecenie zadanie…

ZOBACZ

Fortum Silesia

FORTUM SILESIA S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 416 niniejszym potwierdza, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak, na podstawie umowy…

ZOBACZ

TAURON Ciepło

Niniejszym potwierdzamy, że Wykonawca: FHU JDK Bartosz Jedynak wykonał zadanie pn.”Likwidacja wymienników ciepła typu WCO 250 na GWC-Wolności w Będzinie. Zrealizowane zadanie zostało wykonane rzetelnie, terminowo…

ZOBACZ

RAMB Sp. z o.o.

Firma FHU JDK Bartosz Jedynak wykonała na zlecenie  RAMB Sp. z o.o. rozbiórkę hali magazynowej mieszczącej się na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Zadanie Zrealizowano w terminie, zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu.

ZOBACZ

PRIMAX
Niniejszym listem potwierdzam, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak wykonała na moje zlecenie usługi sprzętowe w ramach realizacji zadania „Przygotowanie terenu – oczyszczenie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o powierzchni ok. 71 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Skarbimierz”

ZOBACZ

OLPP sp. z o.o.
Niniejszym potiwerdzamy, ze firma Firma Handlowo – Usługowa JDK Bartosz Jedynak 40-106 Katowice ul. Studzienna 2 lok. 6 przeprowadziła w ramach umowy 7045 z dnia 5 czerwca 2017 Rozbiórkę grupy ośmiu sztuk zbiorników poziomych…

ZOBACZ

KGHM Polska miedź Spółka Akcyjna
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” niniejszym potwierdza, że Firma Handlowo- Usługowa JDK Bartosz Jedynak, w 2016 r. wykonała następujące usługi…

ZOBACZ

Zakład konstrukcji spawanych Łabędy sp. z o.o.
Zakład konstrukcji Spawanych Łabędy sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Mechaników 9 potwierdza, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak w okresie od 01 do 04 września 2014r wykonała na nasze zlecenie demontaż je4zdni podsuwnicowych i słupów nośnych suwnicy na obiekcie 66A.
Zakres wykonanej usługi…

ZOBACZ

FHUP TIM
Niniejszym informujemy że Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul Studziennej 2/6 wykonywała na nasze zlecenie prace polegające na …

ZOBACZ

PPH Texmor SP J.
Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul Studziennej 2/6 wykonała na nasze zlecenie usługę polegającą na całkowitej likwidacji estakady nieczynnego ciepłociągu w Lublinie przy ul. Krochmalnej i Spółdzielczej.
Zakres prac obejmował…

ZOBACZ

SPEC-BRUK Sp. z o.o.
Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul Studziennej 2/6 w okresie od 05-go do 16-go grudnia 2011r wykonała na nasze zlecenie likwidację czterech wież oświetlenia boiska głównego stadionu Górnika w Zabrzu przy ulicy Roosevelta.
Zakres prac obejmował…

ZOBACZ

Nadleśnictwo Gubin
Lasy państwowe Nadleśnictwo Gubin z siedzibą w Gubinie, potwierdza że Firma FHU JDK Bartosz Jedynak, ul. Studzienna 2/6, 40-106 Katowice, wykonywała na nasze zlecenie roboty remontowe na dostrzegalni p.poż. w Dzikowie.
Zakres prac obejmował…

ZOBACZ

Nadleśnictwo Sława Śląska
Nadleśnictwo Sława Śląska informuje że FIRMA FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach ul Studzienna 2/6 wykonała zadanie pn. „Rozbiórka komina stalowego o przekroju okrągłym, 5-cio elementowego, o wysokości 30m, położonego w miejscowości Sława przy ul Głogowskiej, na działce ewidencyjnej Gmina Sława”…

ZOBACZ

„Zutec” spółka z o.o.
Działając w imieniu Zakładu Usług Technicznych Energetyki Cieplnej ZUTEC Sp. z o.o. potwierdzam, że Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul Studziennej 2/6 wykonała na nasze zlecenie całkowitą likwidację napowietrznej sieci cieplnej DN500 oraz DN400 w ramach zadania: „Przebudowie sieci cieplnej (od W-1 do W-2, od P-1 do P-2, od Młodzianowskiej do Tartacznej) przy ul. Tartacznej w Radomiu”…

ZOBACZ

PCC Rokita
Firma FHU JDK Bartosz Jedynak w okresie od września 2012 roku do listopada 2012 r realizowała prace rozbiórkowe wewnętrznych ścian działowych wraz z wyciągnięciem 24 stalowych zbiorników z bunkra na terenie PCC Rokita SA W Brzegu Dolnym…

ZOBACZ

TELE-FONIKA Kable Sp z o.o.
Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach ul Studzienna 2/6 w okresie od 23-07-2012r do 13-08-2012 wykonała na nasze zlecenie rozbiórkę komina ceramicznego o wysokości 42,00 m znajdującego się na terenie zakładu TELE-FONIKA Kable SP. z o.o. S.K.A w Krakowie przy ul. Wielickiej 114.
Zakres zadania obejmował…

ZOBACZ

FHUP TIM
Niniejszym informujemy że Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul Studziennej 2/6 wykonywała na nasze zlecenie następujące prace…

ZOBACZ

Bolesław Recycling
Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ulicy Studziennej 2/6 w terminie od września do grudnia 2014 roku wykonała na zlecenie BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. demontaż wytypowanych budowli i instalacji technologicznych mieszczących się na terenie Spółki…

ZOBACZ

STENA Recycling Sp. z o.o.
Mamy przyjemność zarekomendować firmę FHU JDK Bartosz Jedynak jako rzetelnego i solidnego partnera biznesowego.
Przez cały okres naszej współpracy firma wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań bez zastrzeżeń…

ZOBACZ

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ulicy Studziennej 2/6 w terminie od 21-go lutego do 20-go maja 2017 wykonała na zlecenie Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza usługę obejmującą swoim zakresem…

ZOBACZ

PGNiG Termika SA
PGNiG TERMIKA SA ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa – potwierdza że Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul. Studziennej 2 lok 6 na podstawie zawartych umów o numerach 13DFZZ083 i 13DFZZ063-1 zrealizowała zadanie pod nazwą „Demontaż infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem składowiska odpadów paleniskowych wraz z wykonaniem niezbędnych robót pomocniczych i przekładkowych przy ul. Myśliborskiej w Warszawie”.
Zakres prac obejmował…

ZOBACZ

ZKS ŁABĘDY

Niniejszym potwierdzamy, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul. Studziennej 2/6 w okresie od 23.10.2020 r. do 11.12.2020 r. wykonała na nasze zlecenie zadanie…

ZOBACZ

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA

Niniejszym potwierdzamy, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul. Studziennej 2/6 w okresie od 09.2019 do 05.2020 r. wykonała na nasze zlecenie zadanie…

ZOBACZ str.1

ZOBACZ str.2

TAURON WYTWARZANIE

Niniejszym listem potwierdzamy, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul. Studziennej 2/6, w terminie od 4 – 20.03.2018 wykonała na zlecenie Tauron Wytwarzanie oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie rozbiórkę mostu nawęglania P-31…

ZOBACZ

FORTUM SILESIA S.A.

FORTUM SILESIA S.A. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Wolności 416 niniejszym potwierdza, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak na podstawie umowy nr…

ZOBACZ

TERMIX

Niniejszym listem referencyjnym potwierdzam wysoki poziom organizacyjny i techniczny firmy FHU JDK Bartosz Jedynak w zakresie oferowanych i wykonywanych przez nią usług…

ZOBACZ

AKSON-1

Polecam firmę FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ulicy Studziennej 2/6 jako kompetentnego i wiarygodnego wykonawcę usług w zakresie likwidacji obiektów i instalacji przemysłowych

ZOBACZ

ENESTA

Firma FHU  JDK  Bartosz Jedynak wykonała na nasze zlecenie demontaż rurociągu parowego biegnącego z Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. do stacji redukcyjnej na terenie Huty Stalowa Wola S.A.

ZOBACZ

ZWiK Szczecin
Potwierdzamy, że w okresie od 12 czerwca do 28 lipca 2017 roku firma FHU JDK Bartosz Jedynak wykonała na nasze zlecenie zadania pod nazwą: „Rozbiórka nieczynnej magistrali wodociągowej Dn 1000 mm wraz z pomostem technologicznym nad rzeką Regalica w Szczecienie”…

ZOBACZ

Tarkett
Niniejszym listem referencyjnym potwierdzamy, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul. Studziennej 2/6, w okresie od 04-01-2016 do 30-06-2016 wykonywała na nasze zlecenie roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, na terenie naszego zakładu produkcyjnego w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108…

ZOBACZ

AKSON-1 Jarosław Weznerowicz

Niniejszym listem referencyjnym potwierdzam, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ulicy Studziennej 2/6 w okresie od 29 sierpnia do 8 października 2015 roku wykonała na moje zlecenie całkowitą likwidację obiektów kolejowych na terenie EC Szombierki w Bytomiu….

ZOBACZ

AKSON-1 Jarosław Weznerowicz
W okresie od 01 do 31 lipca 2014 roku Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ulicy Studziennej 2/6 uczestniczyła jako podwykonawca w realizacji zadania Modernizacja systemu odprowadzania żużla w Elektrociepłowni Miechowice w zakresie robót demontażowych.

FHU JDK Bartosz Jedynak zrealizowała na moje zlecenie ETAP III- roboty demontażowe…

ZOBACZ

Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp z o.o.
Niniejszym listem Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp z o.o. z siedzibą w Brzeszczach potwierdza, że firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach ul Studzienna 2/6 była wykonawcą w terminie od kwietnia do lipca 2012 roku następujących robót…

ZOBACZ

„Termochem”
Niniejszym listem referencyjnym potwierdzamy, że Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul Studziennej 2/6 w okresie od 05-05-2014 do 16-05-2014 wykonała na nasze zlecenie prace demontażowe w ramach zadania pn. „Likwidacja kanału spalin z kotła nr 5 do komina” na terenie Grupy Azoty Z.A. Puławy S.A.
Zakres prac obejmował…

ZOBACZ

KORAM ZZM
Niniejszym listem zaświadczamy, że Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul Studziennej 2/6 w okresie od 08-go do 13-go kwietnia 2013r wykonała na nasze zlecenie roboty rozbiórkowe na terenie zakładu KORAM ZZM POLAND Sp. z o.o. w likwidacji przy ul. Annopol 4 w Warszawie…

ZOBACZ

AKSON-1 Jarosław Weznerowicz
Niniejszym zaświadczam, że Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ulicy Studziennej 2/6 w okresie od 19 października do 26 grudnia 2015 roku wykonała na moje zlecenie całkowitą likwidację niżej wymienionych obiektów budowlanych na terenie EC Szombierki w Bytomiu przy ul. Kosynierów 30…

ZOBACZ

Huta MAŁAPANAEW
Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach wykonała w okresie 19-30 lipca 2010r prace rozbiórkowe na terenie naszego zakładu w Andrychowie.
Zakres prac obejmował demontaż konstrukcji stalowych o wysokości od 12 do 37 m i łącznej wadze ok. 100 Mg. …

ZOBACZ

ZEC Dzierżoniów
Niniejszym listem zaświadczamy, że firma FHU Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul Studziennej 2/6 w okresie od 17-go do 18-go lipca 2014r wykonała na nasze zlecenie roboty rozbiórkowe na terenie byłych zakładów DIORA w Dzierżoniowie.
Zakres prac obejmował…

ZOBACZ

Zarząd Obiektów Sportowych SP. z o.o.
Firma FHU JDK Bartosz Jedynak w Katowicach przy ul Studziennej 2/6 w okresie od 28-go czerwca do 05-go lipca 2011r wykonała na nasze zlecenie roboty rozbiórkowe na terenie basenu miejskiego w Koszalinie przy ul. Jedności 4.
Zakres prac obejmował…

ZOBACZ

AKSON-1 Jarosław Weznerowicz
Niniejszym listem referencyjnym potwierdzam, że Firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ulicy Studziennej 2/6 w okresie od 29 sierpnia do 08 października 2015 roku wykonała na moje zlecenie całkowitą likwidację niżej wymienionych obiektów kolejowych na terenie EC Szombierki w Bytomiu przy ul. Kosynierów 30…

ZOBACZ

„Społem”
Niniejszym listem referencyjnym potwierdzam, że w okresie od 07 listopada do 21 grudnia 2016 r firma FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul Studziennej 2/6 wykonała na nasze zlecenie roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe Silosowni mąki wraz z rurociągami transportu pneumatycznego (obiekt zagrożony wybuchem) na terenie naszej Piekarni w Szczecinie przy ul Łukasińskiego 110…

ZOBACZ

Kunickiego 59 SP. z o.o.
Niniejszym listem udzielamy referencji firmie FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul Studziennej 2/6.
W dniu 23-06-2012 r firma FHU JDK Bartosz Jedynak wykonała na nasze zlecenie rozbiórkę komina stalowego o wysokości 45,00 m i średnicy 914 mm znajdującego się na naszej posesji we Wrocławiu przy ul Kunickiego 59…

ZOBACZ