Metody wyburzeń budynków

metody wyburzeniowe

Na czym jednak polega proces wyburzenia budynku? Jakie stosuje się metody wyburzania i jakie czynniki należy wziąć pod uwagę jeszcze przed przystąpieniem do takiego przedsięwzięcia?


W artykule: dlaczego przeprowadza się wyburzenia? / pozwolenia / metody wyburzeń / wykorzystywane maszyny / na co zwrócić uwagę przed wyborem metody wyburzeniowej? / jak przebiega wyburzenie budynku?


Dlaczego przeprowadza się wyburzenia?

Najczęstsze powody wyburzeń to:

Zły stan techniczny budynku, który stanowi zagrożenie dla osób przebywających na jego terenie.
Przestarzały styl budownictwa lub rozwiązania architektoniczne, które obecnie nie spełniają już swojej funkcji.
Zbyt wysokie koszty remontowe.
Plan przeznaczenia działki pod nowy typ obiektu

Pozwolenia

Przed dokonaniem wyburzenia obiektu, należy zawiadomić odpowiednie organy państwowe.

W przypadku np. budynków niższych niż 8 metrów i spełniających odpowiednie wymogi lub takich, które nie zostały wpisane do rejestru zabytków danej okolicy, często wystarczy jedynie zgłosić zamiar wyburzenia obiektu w Starostwie. Urząd ma wtedy ustawowe 14 dni na akceptację lub odrzucenie złożonego wniosku.

W przypadku większych budynków, wymagana jest zgoda na ich wyburzenie, wydawana na podstawie wniosku. Do składanego wniosku dołączyć należy pisemną zgodę właściciela obiektu lub posesji na przeprowadzenie działań wyburzeniowych. Konieczne jesy rówież dostarczenie opisu oraz zakresu planowanych prac. Na podjęcie decyzji urzędy mają 65 dni.

Metody wyburzeń?

Zasadniczo, wyróżnia się 3 podstawowe grupy, na jakie można podzielić usługi wyburzeniowe.

  • Metoda ręczna – jak sama nazwa wskazuje, obejmuje ona sytuacje, w których nie ma możliwości lub potrzeby zastosowania większych maszyn. Pracę tę wykonują bezpośrednio ludzie za pomocą chociażby młotów wyburzeniowych.
  • Metoda mechaniczna – stosuje się ją zazwyczaj w przypadku większych budynków. Polega na użyciu żurawia z zamontowaną kulą wyburzeniową oraz innych cięższych sprzętów.
  • Wykorzystanie materiałów wybuchowych – jest to najrzadziej wykorzystywane metoda, gdyż wiąże się z dużym ryzykiem, a sam budynek musi spełniać rygorystyczne wymagania, aby podczas wyburzenia nie stworzył zagrożenia dla cywili.

Na wybór konkretnej metody mają wpływ różne czynniki. Największą rolę odgrywają kwestie bezpieczeństwa oraz zachowanie możliwie najniższych kosztów.

Wykorzystywane maszyny

Proces wyburzenia wymaga wykorzystania odpowiedniego wyposażenia. Może się ono różnić w zależności od tego, jaka metoda wyburzenia została wcześniej ustalona.

Do najczęściej spotykanych maszyn wyburzeniowych zaliczyć należy:

  • koparki kołowe lub gąsienicowe
  • dźwigi
  • przesiewacze
  • kruszarki
  • młoty wyburzeniowe
  • ładowarki wywożące zebrany gruz

Na co należy zwrócić uwagę przed wyborem metody wyburzeniowej?

Na wybór najdogodniejszej metody wyburzenia budynku mają wpływ chociażby takie czynniki jak: wielkość czy umiejscowienie budynku lub materiały, jakie zostały użyte do jego stworzenia.

W niektórych przypadkach mogą to być elementy, które wskażą najefektywniejszą metodę, bądź też wręcz przeciwnie. Wykluczą którąś z powyższych, ze względy na obowiązujące standardy czy normy BHP.

Jak przebiega wyburzenie budynku?

Pierwszym krokiem, o którym nie można zapomnieć przystępując do wyburzenia każdego obiektu, jest wcześniejsze całkowite odłączenie go od wszelkich mediów takich jak np. woda czy prąd. W przeciwnym razie mogłoby doprowadzić to do groźnych dla pracujących w tamtym rejonie osób wypadków bądź też do uszkodzenia miejskiej sieci elektrycznej.

Jeśli wyburzany obiekt jest niewielkich rozmiarów, za pomocą maszyn często podkopuje się go aż do fundamentów. W ten sposób jego zawalenie odbywa się w ustalonym wcześniej kierunku.

Kiedy budynek przeznaczony do wyburzenia znajduje się w bliskim sąsiedztwie innych nieruchomości, często dokonywana jest ręczna rozbiórka każdej kondygnacji. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko uszkodzenia pobliskich budynków.