W procesie likwidacji wszelkiego typu instalacji przemysłowych i energetycznych pozyskujemy materiały i urządzenia przeznaczone do ponownego użytku a w tym:

  • Zbiorniki wszelkiego rodzaju i przeznaczenia;

  • Silniki, transformatory, inne urządzenia elektryczne;

  • Wciągarki, suwnice i ich części;

  • Przekładnie, reduktory, napędy wszelkiego typu;

  • Szyny, rozjazdy, akcesoria kolejowe;

  • Płyty drogowe;

  • Inne.

Materiały i urządzenia z odzysku sprzedajemy bezpośrednio z placu rozbiórki.