REALIZUJEMY jako generalny wykonawca kompleksowe roboty wyburzeniowe obiektów budowlanych wszelkiego przeznaczenia i konstrukcji jak:

  • Obiekty kubaturowe – kotłownie, hale przemysłowe, budynki biurowe;

  • Obiekty inżynieryjne naziemne – kładki, mosty, wiadukty, bocznice kolejowe;

  • Obiekty inżynieryjne nawodne i podwodne we współpracy z ekipami nurkowymi i flotą pływającą;

Na zlecone nam roboty:

  • DOSTARCZYMY projekt rozbiórki.

  • UZYSKAMY w Państwa imieniu stosowne zezwolenia.

POSIADAMY potencjał kadrowy i techniczny niezbędny do sprawnego i bezpiecznego wykonywania oferowanych usług.
DZIAŁAMY na terenie całego kraju.