Przygotowanie budynku do rozbiórki

przygotowanie do wyburzenia

Realizacja nowych inwestycji budowlanych często wiąże się z koniecznością rozbiórki starych budynków. Warto pamietać, iż rozbiórka budynku to proces skomplikowany, który zaczyna się na długo przed pojawieniem się maszyn na placu budowy.


W artykule: na czym polega rozbiórka budynku / cele rozbiórki / jak przygotować budynek do rozbiórki / dokumenty, pozwolenia i zgłoszenie / wybór firmy rozbiórkowej


Rozbiórka budynku – na czym polega?

Proces rozbiórki jest rodzajem robót budowlanych, który polega na zdemontowaniu i usunięciu istniejącego już obiektu budowlanego lub też wyłącznie jego części.

Rozbiórka często może być kojarzona z wyburzeniem, choć to w istocie odmienny proces, mimo jednakowego celu jakim jest likwidacja budynku na danym terenie.

Rozbiórka jest to proces zaplanowany i uporządkowany. Nie ma w nim miejsca na chaotyczną destrukcję. Jest to proces systematyczny, ukierunkowany na recykling oraz ponowne wykorzystanie materiałów porozbiórkowych.

Firma wykonująca rozbiórki powinna przeprowadzać prace w sposób staranny i uważny. Sprawna i bezpieczna rozbiórka budynku wymaga również zastosowania specjalistycznego sprzętu.

Cel rozbiórki

Najczęstszym powodem rozbiórki budynku jest jego zły stan techniczny jak również plany związane z nową inwestycją na danym terenie. Decyzje o rozbiórce podejmowane są również w sytuacji kiedy cena remontu budynku przewyższa koszty budowy nowego obiektu.

Warto również zauważyć, iż na rynku nieruchomości pojawia się coraz większa liczba ogłoszeń kupna i sprzedaży działki z domem do rozbiórki czy nawet stodoły do rozbiórki.

Jak przygotować budynek do rozbiórki?

Odpowiednie przygotowanie budynku do rozbiórki wpływa bezpośrednio na tempo jak i bezpieczeństwo prac.

Co należy zrobić przed przystąpieniem do rozbiórki budynku? W pierwszej kolejności należy odłączyć budynek od wszelkich mediów (woda, kanalizacja, prąd, gaz, internet). Użycie ciężkiego sprzętu doprowadza do sytuacji, w której recykling wykorzystanie kabli lub rur może być niemożliwy.

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy także zamontować specjalne podpory, które zabezpieczą budynek przez niekontrolowanym zawaleniem. Aby w sposób bezpieczny usuwać materiały budowlane z wyższych kondygnacji budynku, dość często stosowane są rynny zasypowe, które ułatwią pracę rozbiórkową.

Rozbiórka budynku – jakie dokumenty są potrzebne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, proces rozbiórki traktowany jest jako roboty budowlane. W związku z tym, rozbiórka niekiedy wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia. W większości przypadków rozbiórka budynku możliwa jest po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego.

Które nieruchomości obligatoryjnie muszą uzyskać pozwolenie na rozbiórkę?

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę dotyczy przede wszystkim nieruchomości wpisanych na listę zabytków, podlegających ochronie konserwatora zabytków oraz budynków o wysokości większej niż 8m.

Co ważne, uzyskanie pozwolenia na wyburzenie dotyczy również budynków, które położone są od granicy działki w odległości mniejszej niż połowa swojej wysokości.

Jakie dokumenty należy złożyć, w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę?

Jeśli budynek klasyfikowany jest jako zabytek, konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

  • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
  • szkic usytuowania obiektu
  • zgoda właściciela budynku
  • opis zakresu i sposobu przeprowadzenia prac rozbiórkowych
  • projekt rozbiórki
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz mienia
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

We wszystkich pozostałych przypadkach, pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane. Należy jedynie zawiadomić urząd o pracach rozbiórkowych.

Więcej szczegółowych informacji na temat konieczności uzyskania pozwolenia na rozbiórkę oraz sposobów zgłoszenia rozbiórki, dostępne jest na stronie Serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy, pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/59.

Wybór firmy rozbiórkowej

Proces rozbiórki obiektu budowlanego jest procesem trudnym, wymagającym dokładnego zaplanowania prac. Sprawne przeprowadzenie rozbiórki wymaga nie tylko wykorzystania odpowiedniego sprzętu. Elementem niezbędnym jest również wiedza oraz doświadczenie ludzi wykonujących poszczególne etapy prac.

Firma JDK Wyburzenia pozostaje do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu pod numerami telefonów 666 058 274 oraz 502 919 115. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy naszą ofertę.