Polityka prywatności

 1. Każdy użytkownik („Użytkownik”) ma prawo do ochrony prywatności w ramach działalności serwisu www.jdk.com.pl(„Serwis”).
 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („u.o.d.o.”) oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy w celach określonych w poszczególnych formularzach znajdujących się w Serwisie.
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Serwisu przez Użytkowników jest FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul. Studziennej 2/6 („Administrator danych”).
 1. Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem u.o.d.o. oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 1. Dane osobowe Użytkowników podawane są dobrowolnie. Każdemu z Użytkowników przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania.
 1. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi na drodze pisemnej umowy o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 31 u.o.d.o.
 1. Szczegóły korzystania przez Serwis z plików cookies określa Polityka plików cookies.
 1. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o skontaktowanie się z Administratorem danych pod adresem podanym poniżej. Te same dane kontaktowe mogą być wykorzystane w przypadku chęci uzyskania przez Państwa dostępu do swoich danych gromadzonych za pomocą Serwisu, ich poprawiania lub usunięcia.

FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul. Studziennej 2/6

Adres e-mail: biuro@jdk.com.pl

Polityka plików cookies

 

 1. Serwis www.jdk.com.pl („Serwis”) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu („Użytkownik”) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul. Studziennej 2/6 („Usługodawca”).

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 2. „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 1. „wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 1. „funkcjonalne” pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 1. „reklamowe” pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Nawet po zablokowaniu wszystkich plików cookie niewielka ilość informacji ciągle może być przekazywana przez przeglądarkę internetową. Te informacje są konieczne do zachowania podstawowych funkcjonalności Serwisu.
 1. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów.
 1. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 1. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki plików cookies (ciasteczek) prosimy o skontaktowanie się z Usługodawcą pod adresem podanym poniżej. Te same dane kontaktowe mogą być wykorzystane w przypadku chęci uzyskania przez Państwa dostępu do swoich danych gromadzonych za pomocą Serwisu, ich poprawiania lub usunięcia.

 

FHU JDK Bartosz Jedynak z siedzibą w Katowicach przy ul. Studziennej 2/6

Adres e-mail: biuro@jdk.com.pl