Likwidacja elektrofiltru w Szczecinie

Kontynuujemy demontaż elektrofiltru K-41 wraz z urządzeniami pomocniczymi na terenie Elektrowni Szczecin.Prace zaczęły się juz w styczniu ale z powodu konieczności zmiany trasy rurociągów technologicznych musieliśmy je przerwać i poczekać na zaplanowaną na czerwiec przerwę remontową w elektrowni.

Łącznie demontujemy ok. 550 ton konstrukcji stalowych oraz urządzeń i instalacji technologicznych. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na koniec czerwca 2019r.