Wykopy pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty

Fundamenty to najniższa część domu. Na nich opiera się cała konstrukcja i to właśnie od ich stabilności zależy trwałość budowanego budynku. We współczesnym budownictwie używa się różnych typów fundamentów, które sięgają na różną głębokość w głąb gruntu.


W artykule: fundament / wykopy fundamentowe / przygotowanie terenu / rodzaje fundamentów / jaki beton na fundament / izolacja fundamentu / jaki styropian na fundament


Fundament

Fundament to konstrukcja pod ścianami budynku, która składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwszą z nich jest ława fundamentowa, czyli pozioma belka wykonana z betonu lub żelbetonu. Na niej opierają się ściany fundamentowe i cały budynek. Ława fundamentowa musi zapewniać stabilność, niezależnie od rodzaju i właściwości podłoża.

Ławy fundamentowe wykonywane są bezpośrednio w gruncie, poniżej poziomu przemarzania.

Drugą częścią fundamentu są ściany fundamentowe. Ich zadaniem jest przenoszenie obciążeń z budynku, na ławy fundamentowe. W domach z podpiwniczeniem ściany fundamentowe są jednocześnie ścianami piwnicy.

Wykopy fundamentowe

Przed przystąpieniem do budowy wykonuje się wykop fundamentowy. Głębokość wykopu, zależy od dwóch rzeczy.

Pierwszą z nich jest głębokość przemarzania gruntu. W Polsce sięga ona od 80, do 140 centymetrów.

Drugim czynnikiem jest po prostu projekt stawianego budynku, który może zakładać budowę znacznie głębszych piwnic.

Przy budowie fundamentów stosuje się wykopy wąskoprzestrzenne i szerokoprzestrzenne. W pierwszym typie wykopów wybiera się całą ziemię spod planowanego budynku, aż do poziomu, do którego sięgać ma dolna krawędź ław fundamentowych.

Na dnie wykopu wykonuje się deskowanie ław. W przypadku wykopów drugiego rodzaju kopie się po prostu szeroki rów do głębokości górnej krawędzi ław fundamentowych.

Następnie na dnie wybiera się ziemię, tworząc dodatkowy rów niewielkiej głębokości, w którym powstanie ława. Czasem możliwe jest też zastosowanie rozwiązania pośredniego.

Przygotowanie terenu

Przed przystąpieniem do prac konieczne jest odpowiednie przygotowanie terenu pod fundament. Warto rozpocząć od badania geologicznego gruntu, dzięki któremu można zdobyć informacje na temat jego spoistości, struktury i poziomu wód gruntowych.

Etapu tego nie powinno się pomijać ze względu na to, że w niektórych przypadkach pod ławami fundamentowymi znaleźć muszą się dodatkowe struktury, jak pale, albo słupy żelbetonowe.

W przypadku gruntów o odpowiedniej spoistości najczęściej wystarczy wyrównanie terenu i mechaniczne zagęszczenie podłoża.

Fundamenty – rodzaje i budowa

Fundament domu może powstać na różne sposoby. W tradycyjnej metodzie wykonuje się ławy i ściany fundamentowe, na których dopiero stawia się nadziemną część budynku.

W przypadku niewielkich konstrukcji czasem stosuje się też fundament bez ławy wylewany bezpośrednio do wykopu. Na tym jednak możliwości się nie kończą. W budynkach bez podpiwniczenia coraz częściej wykorzystywany jest nie tradycyjny fundament, ale płyta fundamentowa.

W płytkim wykopie umieszcza się warstwę utwardzonego żwiru, a na niej wykonuje się płytę z ze zbrojonego betonu, która pełni funkcję fundamentu dla domu. W przypadku domów drewnianych i innych lekkich konstrukcji popularny jest też fundament punktowy.

W tym przypadku ściany opierają się na wykonanych punktowo słupach żelbetonowych albo betonowych bloczkach umieszczonych bezpośrednio na gruncie.

Z kolei fundament skrzyniowy powstaje przez umieszczenie na głęboko położonej płycie fundamentowej ścian fundamentowych (fundament skrzyniowy otwarty), które dodatkowo przykryte mogą być kolejną płytą (fundament skrzyniowy zamknięty). Takie konstrukcje stosowane są w dużych i wysokich budynkach.

Jaki beton na fundament?

Do konstrukcji ław fundamentowych współcześnie wykorzystuje się beton B20. Dawniej w tym celu stosowany był przede wszystkim beton B15.

Dla zapewnienia dodatkowej stabilności gruntu pod ławami stosuje się czasem dodatkową warstwę chudego betonu albo warstwę piasku stabilizowanego cementem. Robi się tak również w przypadkach, gdy z jakiegoś powodu wykonany wykop jest głębszy, niż zakładana głębokość ław.

Najczęściej wzmocnienie w formie warstwy chudego betonu stosuje się również w przypadku ław żelbetonowych.

Izolacja fundamentu

Izolacja wodna fundamentów jest elementem koniecznym. Możliwe jest zastosowanie w tym celu materiałów bitumicznych, specjalnych membran płynnych, pianki PUR zamkniętokomórkowej, różnego rodzaju mas hybrydowych i wielu innych materiałów.

Pomiędzy ławą fundamentową, a ścianą fundamentu układa się hydroizolację poziomą z papy.

Kolejna warstwa izolacji poziomej układana jest na górze fundamentu. Dla zabezpieczenia hydroizolacji i zapewnienia dodatkowej izolacji termicznej używana jest warstwa styropianu.

Jaki styropian na fundament?

Często zadawanym pytaniem jest to, jaki styropian na fundament sprawdzi się najlepiej. Z punktu widzenia funkcjonalności ważne jest przede wszystkim to, żeby był to styropian o obniżonej nasiąkliwości. Folia na fundament układana jest na warstwie styropianu, przed zasypaniem wykopów fundamentowych. Stanowi ona dodatkową warstwę zabezpieczającą. Najczęściej w tym celu stosowana jest budowlana folia kubełkowa.