Kopanie i pogłębianie stawów

Kopanie stawów JDK

Założenie stawu nie jest skomplikowanym procesem. Jednak jego wykopanie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu oraz doświadczenia w zakresie prac ziemnych. z tego powodu wykopanie stawu najlepiej powierzyć profesjonalnej firmie.


W artykule: rodzaje stawów / stawy rybne / przepisy / wykopanie i budowa stawu / pogłębianie stawów / zabezpieczenie stawu / napowietrzanie stawu / odmulanie staw


Staw to płytki akwen wodny. Co do zasady mniejszy od jeziora. Jest to zbiornik powstały przez naturalne uwarunkowanie terenu lub utworzony sztucznie.

Jako elementy stawu wyróżnia się: groblę, dno, budowle wodne oraz rowy opaskowe.

Rodzaje stawów

Stawy dzielą się na zbiorniki naturalne oraz stworzone sztucznie. Drugą grupę akwenów można podzielić dwojako. Ze względu na sposób utworzenia:

  • stawy kopane
  • stawy sypane

Pod względem charakteru i przeznaczenia:

  • stawy gospodarcze
  • stawy dekoracyjne
  • stawy rybne

Stawy rybne

Stawy rybne to nie tylko zbiorniki o charakterze ozdobnym, ale również służące profesjonalnej hodowli różnych gatunków ryb.

Ogrzewalniki – znajduje się w nich woda, którą gromadzi się by wypełnić tarliska

Tarliska – stosunkowo małe akweny o niewielkiej głębokości tworzone jako miejsce na tarło oraz wylęganie ryb

Stawy narybkowe – są przeznaczone dla tzw. przesadek pierwszego i drugiego stopnia czyli młodego narybku

Stawy tarlakowe – przechowuje się w nich tarlaki, czyli ryby gotowe do rozmnożenia

Stawy magazynowe – znajdują się tam ryby przeznaczone do odłowienia na handel, w związku z czym zbiorniki te mają dużą pojemność ułatwiającą połów

Przepisy

Kiedy właściciel działki podejmuje decyzję o wybudowaniu na niej stawu rybnego, musi w pierwszej kolejności zapoznać się z ustawami o prawie wodnym oraz prawie budowlanym.

Regulują one wszystkie kwestie związane z budową takich zbiorników na działkach prywatnych. I choć nie każdy staw będzie wymagał pozwoleń, pewne warunki są ogólne dla każdego tego typu zbiornika.

  • Obszar budowy każdego stawu rybnego musi być gruntem rolnym.
  • Każdy staw oraz teren, na który oddziałuje musi pozostać w granicach działki na której jest wybudowany.
  • Każdy staw musi być napełniany wodami opadowymi, roztopowymi lub podziemnymi.

Jeżeli staw będący przedmiotem budowy nie przekroczy swoją powierzchnią 1 000 m2 oraz głębokością – 3 m, pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie zamiaru budowy nie są wymagane.

Budowę zbiorników o parametrach mniejszych niż podane wyżej poprzedza się jedynie zgłoszeniem wodno-prawnym. Zgłoszenie składa się w najbliższym nadzorze wodnym, a jego koszt to 95,37 zł.

Do zgłoszenia należy jednak dołączyć mapę sytuacyjną z rysunkiem planowanej inwestycji, opisy urządzeń wodnych oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co zwiększa koszt zgłoszenia o kilkaset lub niekiedy kilka tysięcy złotych.

Wykopanie i budowa stawu

Do wykopania stawu niecbędny jest specjalistyczny sprzęt. Nasza firma posiada odpowiedni park maszyn aby z powodzeniem przeprowadzić taką inwestycję. Oferujemy także fachowe doradztwo, w zakresie zarówno aspektów technicznych jak i geodezyjnych.

Usługi wykopywania stawów realizujemy na terenie Katowic oraz okolic.

Pogłębianie stawów – cena

Wycena prac związanych z pogłębianiem stawu w każdym przypadku odbywa się indywidualnie, po zapoznaniu się ze specyfiką danego zbiornika.

Po wykonaniu prac

Po zakończonej budowie, oprócz akwenu, który cieszy oko lub przynosi korzyści finansowe, pozostaje jeszcze kwestia eksploatacji oraz szeroko pojętego utrzymania stawu.

Najczęstrze prace, które powinny być regularnie przeprowadzane w tego typu zbiornikach to m. in. zabezpieczenie przed osuwaniem się ziemi, napowietrzanie czy oczyszczenie stawu z mułu.

Zabezpieczenie stawu przed osuwaniem się ziemi

Najczęstszym sposobami na zabezpieczenie stawu przed osuwaniem jest faszyna (czyli wiązki gałęzi uszczelniające i wzmacniające brzeg) oraz geokrata (produkt przypominający siatkę, który może skutecznie ustabilizować brzegi stawu).

Napowietrzanie stawu

Napowietrzanie wody jest istotne z punktu widzenia utrzymania prawidłowego poziomu czystości wody, bowiem umożliwia tlenową biodegradację zanieczyszczeń.

Napowietrzanie odbywa się naturalnie, w procesie fotosyntezy roślin lub jest wspomagane mechanicznie, za pomocą specjalnych urządzeń.

Odmulanie stawu

Zbyt duża ilość mułu w stawie wypłyca go i niekorzystnie wpływa na parametry wody.

W stawach hodowlanych specjaliści rekomendują odłowienie ryb oraz zmagazynowanie w zastępczym zbiorniku około 75% wody. Następnie należy wybrać pozostałą wodę wraz z mułem (ręcznie lub mechanicznie ale z zachowaniem środków ostrożności by nie uszkodzić izolacji) i ponowne napełnienić zbiornikk (wraz z uzupełnieniem brakującej ilości).

Do uzupełnienia wody należy wykorzystać deszczówkę zmieszaną z wodą wodociągową. Taki zabieg należy powtarzać co 3-4 lata.