Niwelacja terenu

niwelacja terenu

Jednym z pierwszych etapów wielu prac budowlanych jest odpowiednie przygotowanie działki. Teren należy wyrównać i właściwie ukształtować. Będzie on stanowił podstawę dla powstającej konstrukcji, fundamentów, drogi, czy parkingu.


W artykule: czym jest niwelacja terenu? / makroniwelacja terenu / poszczególne etapy niwelacji terenu / na czym polega poziomowanie działki? / równanie działki ze spadkiem / kiedy należy przeprowadzić niwelację terenu? / aspekty prawne / ile ziemi należy nawieźć na działkę? / koszt niwelacji terenu


Niwelacja działki jest etapem bardzo istotnym. Z tego względu istotnym jest aby prace wykonane zostały przez profesjonalną firmę.

Czym jest niwelacja terenu?

Niwelacja terenu obejmuje szereg działań. Polega przede wszystkim na wyrównaniu powierzchni działki, czyli poziomowaniu działki budowlanej.

Ubytki należy uzupełnić, a nadmiar ziemi usunąć. Najpierw jednak wykonuje się precyzyjne pomiary gruntu.

Teren jest wyrównywany w odniesieniu do ustalonych wysokości. Jest to zadanie dla specjalistów, gdyż od jego poprawnego wykonania zależy bezpieczeństwo stawianych konstrukcji.

Makroniwelacja terenu

Makroniwelacja terenu jest poziomowaniem działki o znacznej powierzchni. Pojęcie to odnosi się również do częściowej albo całkowitej wymiany typu podłoża.

Podczas makroniwelacji terenu, niekiedy wykorzystuje się dodatkowe elementy, takie jak siatki. Wymaga ona zastosowania profesjonalnego sprzętu.

Sprzęt jaki wykorzystywany jest przy tego rodzaju pracach to między innymi koparki, kruszarki, spycharki.

Poszczególne etapy niwelacji terenu

W pierwszej kolejności usuwana jest wierzchnia warstwa ziemi. Zazwyczaj jest to ziemia dobrej klasy, bogata w składniki odżywcze. Jeżeli na terenie działki planowane jest sadzenie roślin, to warto usuniętą ziemię wykorzystać na ostatnim etapie prac.

Następnie należy wykonać dokładne pomiary terenu. Wykorzystuje się do tego odpowiednie narzędzia, tj. niwelator z automatycznym kompensatorem. Należy dokładnie pomierzyć kąty poziome, pionowe oraz wszystkie odległości. Prace te wykonywane są przez geodetę.

Na tym etapie wykorzystuje się narzędzie zwane niwelatorem. Pomaga on ustalić, w jaki sposób ukształtowany jest teren działki.

Zebrane dane nanosi się na szkic działki. Na szkic gruntu należy także nanieść punkty niwelacyjne terenu. Są to punkty, w których znajdują się nierówności.

W ten sposób powstaje siatka wysokościowa terenu. W odniesieniu do stworzonej siatki ustala się jakie elementy należy usunąć, a jakie obszary uzupełnić.

Pozwala ona również na ustalenie na jakiej wysokości względem otoczenia powinna znaleźć się droga, dom, czy inne obiekty.

Ostatni etap prac polega na wyrównaniu terenu.

Na czym polega poziomowanie działki?

Po wykonaniu wszystkich wcześniejszych etapów można przejść do właściwego poziomowania działki.

Polega ono na fizycznym wyrównaniu jej powierzchni w odniesieniu do wcześniej wykonanych pomiarów. Warto mieć na uwadze inne elementy znajdujące się na działce. Szczególnie takie, które mogą utrudniać prace niwelacyjne.

Warto ustalić, czy na działce znajduje się kanalizacja, gazociąg, kable, które można uszkodzić. Należy dokładnie zaznaczyć, gdzie wspomniane elementy się znajdują. Nie można ich naruszyć podczas prac.

Równanie działki ze spadkiem

Szczególnym przypadkiem jest działka ze spadkiem. Spadek jest zazwyczaj postrzegany jako wada działki budowlanej. Jednym z rozwiązań jest zebranie ziemi z miejsca, w którym jest jej więcej. Zebraną ziemię należy wysypać w miejscu, gdzie jest jej mniej.

Kiedy należy przeprowadzić niwelację terenu?

Czy tylko w określonych sytuacjach przeprowadzenie niwelacji terenu jest konieczne? Niezupełnie. Niwelację warto wykonać praktycznie przed każdym rodzajem prac budowlanych.

Nieważne, czy budujemy ogromny parking, czy niewielki dom. Działkę należy przygotować pod budowę domu, budynków przemysłowych, parkingów, dróg, a także ogrodów.

Aspekty prawne

Na niwelację terenu nie trzeba mieć pozwolenia. Niwelacja terenu nie jest pracą budowlaną. Jest jednak przygotowaniem terenu, należy więc do prac przygotowawczych.

Przed przystąpieniem do niwelacji terenu należy posiadać pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie prac bez pozwolenia grozi karą grzywny, a wniektórych przypadkach nawet ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do dwóch lat.

Pozwolenie na podniesienie terenu działki wydaje odpowiedni organ, który jest odpowiedzialny za nadzór nad pracami budowlanymi. Nowy projekt powinien zwierać zmiany, które są wynikiem wykonanych prac budowlanych.

Niwelacja niewielkiego terenu w celu stworzenia ogrodu nie wymaga uzyskania pozwolenia.

Ile ziemi należy nawieźć na działkę?

Na działkę można nawieźć ograniczoną ilość ziemi, jest to 0,2 Mg/m2 powierzchni. Oznacza to, że na każdy metr kwadratowy można nawieźć 200 kilogramów ziemi.

Możliwe jest zatem podniesienie wysokości terenu o około 25 centymetrów.

Ile kosztuje niwelacja terenu?

Koszt przeprowadzenia niwelacji terenu zależy od wielu czynników. Istotna jest wielkość działki, rodzaj terenu orazjakość gruntu. Ważne jest również, jak duże są nierówności. Należy też wziąć pod uwagę to, czy teren wymaga wycinki drzew, usuwania roślinności, a także przeprowadzania utwardzania.

Z uwagi na to, cena niwelacji terenu zawsze ustalana jest w spoób indywidualny.