Ostatnia prosta przed wejściem na teren zakładu

Ostatnia prosta przed wejściem na teren zakładu

Demontujemy ostatni odcinek magistrali przed wejściem na teren zakładu.
Pięćiusetmetrowy odcinek rurociągów na podporach stalowych przebiega wzdłuż ogrodzenia EC Żerań.